17 Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku
O nas

***************

17.TOL Gdańsk

17. Terenowy Oddział Lotniskowy powstał na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 31 grudnia 1951 r. Swoją obecną strukturę osiągnął w wyniku przekształceń związanych ze zmianą struktur sił zbrojnych, z wprowadzeniem nowych statków powietrznych i uzbrojenia oraz na skutek modyfikacji przepisów dotyczących budownictwa, zamówień publicznych, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami. 17. TOL Gdańsk działa jako jednostka podległa Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, który określił rozkazem zakres jej kompetencji, obowiązków oraz strukturę organizacyjną.

Całość pracy TOL nadzoruje i koordynuje szef 17. TOL.

Podstawowe Zadania:
17. TOL jest organem wykonawczym Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP powołanym do realizacji zadań dotyczących gospodarowania nieruchomościami lotniskowymi będącymi w trwałym zarządzie ministra obrony narodowej w zakresie: eksploatacji, inwestycji i remontów nieruchomości oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej, ochrony środowiska oraz planowania i koordynacji przedsięwzięć obejmujących przygotowanie infrastruktury wojskowej na wypadek mobilizacyjnego rozwinięcia i okresu wojny. Do zadań tych należą:

- pozyskiwanie terenów pod inwestycje;
- zlecenie opracowania dokumentacji technicznej;
- zlecenie wykonania robót;
- nadzór specjalistyczny nad jakością realizowanych inwestycji użytkownikowi;
- przekazanie terenów zbędnych dla MON do Agencji Mienia Wojskowego.

17. TOL prowadzi prace budowlane obejmujące infrastrukturę lotniskową oraz specjalistyczne budowle i urządzenia liniowe, kubaturowe naziemne i podziemne na terenie obiektów trzech rodzajów sił zbrojnych: Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej oraz Sił Powietrznych.

***************

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych